top of page
Logotyp Tuyo Apartments

Polityki prywatności i stosowania plików cookies

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy Tuyo Apartments  (dalej: Serwis)
  Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest Myk Sp. z o.o. ul. Złoty Potok 8/32, 02-699 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 951-253-84-57 (dalej: ADO).

   

 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych ADO działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE. 
   

 3. ADO dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są: 

  • przetwarzane zgodnie z prawem,

  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

  • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
    

 4. ADO realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez dobrowolnie wprowadzenie informacji w formularzach, w celu: 

  • udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

  • przyjęcia rezerwacji przy użyciu systemu rezerwacji online na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

  • realizacji usług świadczonych przez ADO na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

  • marketingu, w tym przesyłania informacji handlowych na adres poczty elektronicznej, jeżeli Klient wyraził na to zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w procesie rezerwacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowej może być cofnięta poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w otrzymanej wiadomości lub wysłane takiego zgłoszenia na adres e-mail ADO,

  • realizacji uzasadnionego interesu ADO w szczególnych przypadkach na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, np. windykacji,
    

 5. Przy pierwszej wizycie na Serwisie  użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Klikając AKCEPTUJĘ użytkownik wyraża zgodę na stosowanie plików cookies na stronie internetowej. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia plików cookies.
   

 6. Zmiana ustawień cookies nastąpi po ponownym uruchomieniu lub odświeżeniu sesji na stronie ADO. 

   

 7. Instalacja plików „cookies niezbędnych dla podstawowej funkcjonalności Serwisu” jest konieczna do prawidłowego działania j, w szczególności wymagane do autoryzacji. 

   

 8. Ciasteczka niezbędne do działania witryny można zmienić zmieniając ustawienia przeglądarki, przy czym należy mieć na uwadze, że zmiana ustawień może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie witryny 

   

 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej użytkownika. 

   

 10. Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w Serwisie, nie chcą, żeby pliki cookies pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty na Serwisie.W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 

  • sesyjne - pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia, lub wylogowania się z Serwisu,

  • stałe - pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika, bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.
    

 11. Pod względem funkcjonalności każdego pliku cookies można je podzielić na: 

  • pliki analityczne, które pomagają poprawić komfort korzystania z witryny dzięki zrozumieniu, jak korzystają i konwertują na niej użytkownicy,

  • pliki marketingowe, używane do personalizowania treści reklam, właściwego kierowania i analizowania wydajności kanałów marketingowych i kanałów sprzedaży,

  • pliki niezbędne, czyli fundamentalne dla podstawowej funkcjonalności Serwisu.
    

 12. Pliki cookie, które stosujemy, pozwalają nam rozwijać naszą stronę. 

 13. Niektóre pliki cookies mogą być umieszczane przez dostawcę Systemu Rezerwacji Online jedynie w celu: 

  • doskonalenia i wspierania procesu rezerwacji,

  • analizy i zbierania danych statystycznych, dotyczących wykorzystania strony internetowej i systemu rezerwacji online, w celu ich poprawy

  • dostawca Systemu Rezerwacji Online informuje o instalowanych plikach cookies w interfejsie użytkownika tego systemu
    

 14. ADO może korzystać ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, do celów marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności), oraz dostosowania oferty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
   

 15. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy, instytucje oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz ADO (np. obsługa prawna, IT, marketingowa, księgowa oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji zamówionej usługi. 
   

 16. Korzystamy z następujących narzędzi analitycznych: Google
   

 17. Korzystamy z następujących narzędzi marketingowych: Google
   

 18. ​Do przetwarzanych przez ADO danych przysługuje wgląd użytkownikowi Serwisu, który je przekazał. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich usunięcia oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również żądać usunięcia swoich danych osobowych z serwisu. Prawo do przeniesienia danych nie ma zastosowania, ponieważ nie został ustalony standard wymiany takich danych pomiędzy obiektami hotelowymi. 
   

 19. W celu wykonania swoich praw wskazanych powyżej użytkownik Serwisu powinien skontaktować się z ADO korzystając z tego samego adresu e-mail lub numeru telefonu przekazanego do Serwisu, kontaktując się na adres: tuyoapartments@gmail.com
   

 20. Użytkownik Serwisu ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, poprzez bezpośredni kontakt z ADO lub w przypadku technologii zmieniając „ustawienia cookies”.
   

 21. Każdy użytkownik Serwisu może wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
   

 22. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać. 
   

 23. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.

bottom of page