top of page
Logotyp Tuyo Apartments

REGULAMIN TUYO APARTMENTS

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami dokonywania rezerwacji i z regulaminem korzystania ze świadczonych przez nas usług.

 

I. Postanowienia ogólne

Poniższy regulamin obowiązuje wszystkich Gości TUYO APARTMENTS oraz osoby trzecie, które przebywają w apartamentach podczas trwania rezerwacji.

Dokonując rezerwacji Gość oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje warunki rezerwacji. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy wynajmu apartamentu. W momencie dokonania rezerwacji zostaje zawarta umowa najmu obiektu między TUYO APARTMENTS a Gościem na warunkach określonych w regulaminie.

Nazwa oraz siedziba firmy: Myk Sp. z o.o. ul. Złoty Potok 8/32, 02-699 Warszawa, NIP 9512538457, REGON 521693178, KRS 0000964757

II. Warunki rezerwacji

Rezerwacje mogą być dokonywane poprzez system rezerwacyjny dostępny na stronie internetowej www.tuyoapartments.com, drogą telefoniczną lub mailową: tuyoapartments@gmail.com oraz za pośrednictwem portali w których jest dostępna oferta obiektu (np. Booking.com).

Rezerwacja telefoniczna wymaga późniejszego potwierdzenia drogą mailową lub sms w wyznaczonym terminie.

Dokonując rezerwacji Gość powinien podać następujące dane:

  • imię i nazwisko

  • adres zameldowania

  • telefon kontaktowy oraz adres e-mail

  • życzenia dodatkowe

Opłata za wynajem apartamentu dokonywana jest z góry.

Gość ma możliwość zapłaty za Najem za pomocą metod płatności udostępnionych przez dostępne usługi płatnicze (przelewem tradycyjnym, kartą płatniczą/kredytową, poprzez szybką płatność online obsługiwaną przez Przelewy24).

Ceny wskazane na stronach serwisu są kwotami brutto, zawierają podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Cena apartamentu obejmuje pełen koszt pobytu Gości w apartamencie, dla zameldowanej liczby osób oraz terminu, określonych w rezerwacji.

Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia.

Obsługa TUYO APARTMENTS podczas zameldowania ma prawo poprosić Gościa o dane karty kredytowej lub pobrać kaucję na poczet ewentualnych strat. Zwrot kaucji następuje w dniu wymeldowania, w przypadku braku stwierdzenia zniszczeń w apartamencie.

III. Warunki anulacji lub zmiany rezerwacji

Warunki anulacji lub zmiany rezerwacji uzależnione są od wybranej oferty. W przypadku wyboru oferty bezzwrotnej bezkosztowa anulacja jest niemożliwa. W przypadku wyboru oferty standardowej / oferta elastyczna  anulacja możliwa na 1 dzień przed rozpoczęciem pobytu.

Rezerwacja może być bezkosztowo anulowana do godziny 18:00 na 1 dzień przed przyjazdem. W takim przypadku wpłacona przedpłata zostanie zwrócona w terminie 7 dni od zgłoszenia anulowania rezerwacji. W przypadku anulowania rezerwacji po tym terminie lub niepojawienia się w obiekcie w dniu przyjazdu obiekt obciąży gościa za 100.00% wartości rezerwacji. W celu zagwarantowania rezerwacji wymagane jest podanie danych karty kredytowej lub dokonanie przedpłaty za 100.00% wartości rezerwacji za pośrednictwem systemu płatności online.

W przypadku wyboru pozostałych ofert z przedpłatą 50% należy automatycznie uiszczać zaliczki według harmonogramu płatności. Przynajmniej 2 dni przed planowymi terminami będziemy wysyłać przypomnienia o konieczności dokonania wpłaty na adres e-mail podany w rezerwacji. Wszystkie dokonane wpłaty są bezzwrotne. W przypadku braku wpłaty hotel zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji. 

W celu zagwarantowania rezerwacji wymagane jest podanie danych karty kredytowej lub dokonanie przedpłaty za 100% wartości rezerwacji za pośrednictwem systemu płatności online.

W przypadku ofert specjalnych i promocji sezonowych, szczegółowe warunki rezerwacji i anulacji określone są w systemie rezerwacji.

W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się z obiektem pod adresem e-mail: tuyoapartments@gmail.com

Skrócenie pobytu jest traktowane jak rezygnacja po terminie anulacji i wiąże się z uregulowaniem rachunku za cały deklarowany czas pobytu.

 

IV. Zasady obowiązujące Gości podczas pobytu w apartamencie.

Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 15:00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 11.00 w dniu wyjazdu. Wyjątkiem jest apartament Blue City, gdzie zameldowanie jest możliwe od godziny 16:00, a wymeldowanie do godziny 10:00.

Gość zobowiązany jest powiadomić personel TUYO APARTMENTS o planowanej godzinie przyjazdu. 

Przy spełnieniu warunków dotyczących obłożenia obiektu możliwe jest wcześniejsze zameldowanie lub późne wymeldowanie po uprzednim kontakcie z personelem. Goście proszeni są o zgłoszenie takiej prośby przed planowanym przyjazdem. Usługa może być dodatkowo płatna.

Wszystkie apartamenty są wyposażone w elektroniczne zamki na kod z opcją self check-in/check-out zamiast tradycyjnego klucza. Indywidualny kod dostępu do apartamentu jest wysyłany Gościowi w dniu przyjazdu i jest aktywny od godz. 15:00 w dniu zameldowania do godz. 11:00 w dniu wymeldowania.

Niezwłocznie po zameldowaniu Goście powinni sprawdzić wynajmowany apartament. W przypadku stwierdzenia usterek lub zniszczeń należy niezwłocznie poinformować o tym personel TUYO APARTMENTS. Nie zgłoszenie szkód lub nieprawidłowości może spowodować obciążenie Gościa kosztami naprawy usterek w apartamencie.

Do zamieszkania w apartamencie uprawnione są tylko osoby, które zostały zgłoszone podczas rezerwacji. Liczba osób nie może być większa niż podana w rezerwacji potwierdzonej przez TUYO APARTMENTS. Złamanie tej zasady wiąże się z nałożeniem opłaty dodatkowej w wysokości 100zł za każdą osobę za dobę.

Goście TUYO APARTMENTS oświadczają, że będą korzystać z apartamentów zgodnie z ich przeznaczeniem.

W obiekcie można przebywać z dzieckiem do lat 3, a jego pobyt traktuje się jako bezpłatny, gdy dziecko śpi z dorosłym opiekunem lub we własnym łóżeczku, które nie wymaga dodatkowej pościeli.

Dzieci od lat 3 są traktowane jako pełnopłatne.

Na życzenie Gości dostarczamy do apartamentu łóżeczko turystyczne dla dziecka za dodatkową opłatą 35 zł za noc.

W obiektach TUYO APARTMENTS jest zakaz przebywania zwierząt. Pobyt ze zwierzętami jest możliwy wyłącznie w obiekcie TUYO CASA Sarabandy za dodatkową opłata 40 zł za noc,  należy koniecznie uwzględnić ten fakt podczas rezerwacji.

W przypadku naruszenia zakazu obowiązuje kara w wysokości 400 zł oraz natychmiastowa anulacja pobytu.

W przypadku skarg innych mieszkańców na uciążliwe zachowanie Gości TUYO APARTMENTS, a w przypadku interwencji ochrony budynku lub policji TUYO APARTMENTS nałoży na Gości karę w wysokości 500 zł.

Na terenie wszystkich apartamentów obowiązuje zakaz organizowania imprez, eventów, wieczorów panieńskich i kawalerskich itd.

W przypadku naruszenia zakazu obowiązuje kara w wysokości 1000 zł oraz natychmiastowa anulacja pobytu.

W apartamentach oraz w garażu obowiązuje zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. W przypadku złamania zakazu personel TUYO APARTMENTS ma prawo obciążyć Gości karą w wysokości 1000 zł.

Goście obiektu zobowiązują się do przestrzegania ciszy nocnej w obiekcie. Cisza nocna trwa w godzinach 22:00-6:00.

Goście obiektu zobowiązują się do przestrzegania zasad segregacji śmieci oraz do wyrzucenia śmieci przed wymeldowaniem.

Gość oświadcza, że apartament najęty zostanie tylko na cele mieszkalne. Gość odpowiada za zachowanie osób trzecich oraz wszelkie szkody powstałe w lokalu podczas trwania pobytu.

W przypadku korzystania z garażu podziemnego Gość zobowiązany jest do zwrotu pilota od bramy garażowej podczas wymeldowania zgodnie z instrukcją wysłaną do Gościa wraz ze szczegółami rezerwacji.

W przypadku nie zwrócenia lub zgubienia pilota Gość zostanie obciążony opłatą w wysokości 150 zł.

Gość zobowiązany jest każdorazowo zabezpieczyć Apartament w przypadku jego opuszczenia, zamykając okna i drzwi wejściowe.

Personel TUYO APARTMENTS przed wymeldowaniem Gościa zastrzega sobie prawo do sprawdzenia stanu technicznego lokalu.

W przypadku stwierdzenia usterek powstałych podczas pobytu, Gość zobowiązany jest do usunięcia szkód lub pokrycia kosztów naprawy.

Środki mające na celu pokrycie ewentualnych szkód zostaną wpłacone przez Gościa w gotówce najpóźniej w dniu wymeldowania lub zostaną pobrane z karty kredytowej Gościa podanej przy dokonywaniu rezerwacji lub zameldowaniu. Korzystając z usług noclegowych jednocześnie Gość wyraża zgodę na obciążenie podanej karty kredytowej na poczet usunięcia szkód powstałych z winy Gościa.

TUYO APARTMENTS nie ponosi odpowiedzialności za dobra materialnie Gości, które znajdują się w najmowanym apartamencie.

V. Reklamacje

Reklamacje powinny być składane mailowo na adres: tuyoapartments@gmail.com . Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: numer rezerwacji, daty pobytu, dane kontaktowe oraz szczegółowy opis przedmiotu reklamacji. Obiekt TUYO APARTMENTS rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia.

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby TUYO APARTMENTS.

TUYO APARTMENTS może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkody w mieniu apartamentów, innym Gościom, obsłudze oraz innym osobom przebywającym na terenie obiektu, albo też w jakikolwiek inny sposób zakłócił spokój Gości lub funkcjonowaniu TUYO APARTMENTS.

bottom of page